Apr 5, 2010

Чүнг Анг Их Сургууль (Chung Ang University)

Сургуулийн танилцуулга

• 1918 онд үүсгэн байгуулагдсан
• Нийт оюутны тоо 30000
• Багш нарын тоо 900
• Нийт төгсөгчдийн тоо 200000
• 18 сургууль
• 17 мастер докторын сургууль
• Олон төрлийн
• Солонгос соёл, үндэсний хөгжим, жүжиг драм, тайзны урлагын чичглэлээр тэргүүлэгч сургууль